Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Lokalizacja

Korzystne położenie na trasie ważnych linii komunikacyjnych (linia drogowa, kolejowa, żegluga śródlądowa, E40), łączących Polskę z Francją, Niemcami, krajami Beneluksu oraz z Ukrainą. Dodatkowo region posiada dogodne połączenia  w południem Europy poprzez m.in. bezpośrednie sąsiedztwo z Republiką Czeską.

Autostrada A4 przebiegająca przez całe województwo powiązana z dobrze rozwiniętą siecią dróg,  Autostrada A1 – 20 km. Bliskość dróg ekspresowych S 8  i S 11.

Rozbudowana sieć kolejowa, w skład, której wchodzi magistrala Wschód – Zachód, przewidziana do włączenia do Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego. Bliskość linii szerokotorowej LHS.

Trasa żeglugi śródlądowej o znaczeiu międzynarodowym na rzece Odrze.

Pełnomorski Port Kontenerowy – DCT Gdańsk (550 km)

Lotniska miedzynarodowe we Wrocławiu, Katowicach, Ostrawie i Krakowie.

Lotniska/lądowiska prywatne do lotów charterowych w Kamieniu Śląskim, Polska Nowa Wieś, Nysa.