Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Strona główna

Tereny inwestycyjne Województwo Opolskie

Region


  • 1 090 000 mieszkańców
  • 9 412 km2 powierzchni
  • >5 000 ha wolnych terenów inwestycyjnych
  • 65% społeczeństwa w wieku produkcyjnym

Dla inwestora


W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, posiadające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych (hale, magazyny, obiekty, tereny) w regionie, pomagające wszystkim firmom i osobom, które chciałyby w województwie opolskim zainwestować.  W ramach proponowanego wsparcia inwestycyjnego inwestorzy mogą skorzystać np. z ulgi w podatku od nieruchomości, dofinansowania szkolenia pracowników, a także zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. Tego typu zwolnienia oferowane są przez dwie strefy działające na terenie województwa opolskiego : Wałbrzyską  i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W przypadku większych inwestycji lub inwestycji o zakresie badawczo rozwojowym firmy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach np. grantu Rządu RP.

Strefa wsparcia biznesu


Aktualności


Kontakt


Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

45-075 Opole ul. Krakowska 38

Godziny urzędowania
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

tel. +48 77 40 33 645 - 648

invest@ocrg.opolskie.pl