Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Zaawansowana opieka poinwestycyjna

klub-150

Klub 150 to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla opolskiej gospodarki. Wsparciem działań około inwestycyjnych i gospodarczych jest inicjatywa skupiająca wszystkie instytucje związane z procesem inwestycyjnym.

Inicjatywy mają na celu stworzenie idealnych warunków do funkcjonowania firm w regionie oraz umożliwienie wdrożenia mechanizmu elastycznego reagowania na najważniejsze potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Do podejmowanych działań należy wymianę spostrzeżeń i doświadczeń umożliwiających zdiagnozowanie konkretnych potrzeb. Wśród flagowych inicjatyw realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw (nie tylko skupionych w Klubie) są Międzynarodowe Akademie Zarządzania, promocja tematyki Lean Management, Zakupy grupowe energii elektrycznej i gazu,  współpraca szkolnictwa wyższego z zakładami pracy, mentoring biznesowym, wyjazdy studyjne, turniej piłkarski firm, spotkania benchmarkingowe, szkolenia marketingowe i wiele innych. W ramach spotkań dyrektorów HR poszukiwane są systemowe rozwiązania prowadzące do rozwoju firm, a także ułatwienia dla firm planujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego.

W ramach rozwoju współpracy w czerwcu 2018,OCRG podpisało szerokie porozumienie z mające na celu rozwój współpracy na rzecz wszystkich przedsiębiorstw. Porozumienie podpisały: Loża Opolska BCC, Izba Gospodarcza Śląsk, Opolska Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza w Opolu (więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/porozumienie-izb-coraz-szersze-320.html).

Partnerami Klubu są Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park”.

W ramach zadań wymienionych jest realizowany projekt KOOP II – Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II. Wśród wielu zadań projektu jest promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Więcej o projekcie: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/kooperacyjne-opolskie—profesjonalne-otoczenie-biznesu-ii-24.html