Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Kapitał społeczny – edukacja

Opolskie to region, który cechuje bogactwo tradycji i zgodne współdziałanie różnych kultur – polskiej, czeskiej i niemieckiej. To sprawia, że mieszkańcy regionu są otwarci na kontakty zagraniczne i wymianę doświadczeń. Wielu z nich ma bogate doświadczenie z pracy w krajach Unii Europejskiej, głównie w Niemczech, Austrii, Holandii i Belgii. Kontakty te pozwalają przenosić na rynek województwa wzorce i wysokie standardy pracy istniejące w tych krajach, wpływają na wzrost kwalifikacji kadr w regionie, dają doskonałą znajomość wymogów stawianych przez pracodawców zachodnioeuropejskich. Powracając do regionu ludzie ci tworzą nowe miejsca pracy, wzmacniając sektor małej i średniej przedsiębiorczości, wykorzystując swoje bogate doświadczenie z europejskiego rynku pracy.

 

Ośrodki akademickie

Rosnący poziom kwalifikacji mieszkańców regionu jest jednym z czynników stymulujących rozwój gospodarczy województwa. Głównym ośrodkiem akademickim regionu jest Opole, a w regionie kształci się ponad 25.000 studentów rocznie. W promieniu 150 km wraz z ośrodkami akademickimi we Wrocławiu oraz Katowicach łącznie do dyspozycji pracodawców pozostaje ok. 280.00 studentów, z czego rocznie na rynek pracy wchodzi ponad 80.000 absolwentów uczelni wyższych.  W stolicy województwa swoje siedziby mają największe uczelnie regionu:

W regionie funkcjonują jeszcze Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, przygotowująca m. in. kadry techniczne zarządzania produkcją, zarządzania sieciami IT, filologiczna, ekonomiczne, a także architektury oraz  Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.

 

Szkolnictwo zawodowe i techniczne

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego : Opole, Nysa, Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Kluczbork. Centra posiadają doskonale przygotowaną infrastrukturę techniczna w postaci sal wykładowych, zajęciowych do praktycznego nauczania zawodu typu: elektromechanika, robotyka i programowanie, centra obróbki sterowanej numerycznie, spawalnie, stolarnie itd.

Szkolnictwo Zawodowe i Techniczne wdrażające programy nauczania i praktyk zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy zgłaszanym przez przedsiębiorców. W tym system praktyk zawodowych, klasy dedykowane zorganizowane wspólnie z firmami, a w dodatku możliwość odbycia praktyk w Centrach Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

DANE OGÓLNE (06.2023)