Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera / OCRG / najlepsze w kraju!

Uroczyste spotkanie z partnerami regionalnymi PAIH zgromadziło przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych, Urzędów Marszałkowskich, Agencji Rozwoju Regionalnego i innych podmiotów świadczących wsparcie dla biznesu we wszystkich regionach Polski. Jego głównym celem było podsumowanie najważniejszych obszarów współpracy Agencji z Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera oraz certyfikacja i wręczenie dyplomów dla najlepszych jednostek. 

Działające przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zostało po raz kolejny wyróżnione w plebiscycie na najlepszą jednostkę tego typu w Polsce. Warto odnotować, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmująca się rankingiem i certyfikacją, przyznała opolskiej COIE 100 na 100 możliwych punktów. OCRG i COIE reprezentowane było przez:

  • Michał Wojczyszyn, zastępca dyrektora OCRG
  • Magdalena Możdżeń, kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
  • Piotr Regeńczuk, zastępca kierownika COIE

Podczas spotkania eksperci Agencji przedstawili również uczestnikom z całego kraju obszary, w których mogą uzyskać wsparcie. Wojciech Rydel, manager z Departamentu Inwestycji przybliżył gościom perspektywy zmian, jakie dla inwestycji będzie nieść reforma systemu planowania przestrzennego. Dyrektor Departamentu Eksportu Łukasz Grabowski przybliżył charakterystykę polskiego eksportu, silne strony naszej gospodarki oraz przedstawił projekty międzynarodowe z udziałem PAIH. Mówił przy tym też o celach eksportowych Agencji i przyszłych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stoi nasz kraj.

Trendy przyszłości i możliwe przyszłe modele gospodarcze zaprezentował Piotr Wasyluk, filozof i przedsiębiorca. Mówił o epokowych zmianach, jakie zachodzą w globalnej gospodarce, a także o tym jak można próbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dyrektor Anna Kaczmarska z Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji PAIH przybliżyła zgromadzonym szczegóły marki Poland. Business Forward, pod jaką Agencja promuje polską gospodarkę na świecie. Przedstawiła też założenia wdrażanego przez PAIH projektu Akademia Biznesu, skierowanego do przedsiębiorców i innych aktywności, takich jak Akademia Dyplomacji Gospodarczej czy Mój Biznes Za Granicą.

W drugim dniu uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ważnymi działaniami realizowanymi w Agencji, w tym m.in.:

  • Programem udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai;
  • Nową perspektywą projektu Polskie Mosty Technologiczne;
  • Projektem umiędzynarodowienia MŚP – Brand HUB;
  • Prezentacją portalu Trade.gov.pl jako skarbnicy wiedzy i kontaktów dla przedsiębiorców.

Wszystkie te tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem, bowiem doskonale wpisują się one w obszar regionalnej współpracy partnerskiej pomiędzy Agencją PAIH oraz Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Tak wyjątkowe wyróżnienie wymaga specjalnej oprawy. Z tej okazji z pracownikami COIE spotkał się także Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, który dziękując za znakomite wyniki na rzecz opolskich przedsiębiorców, pogratulował także sukcesu.

 

Certyfikat COIE i 20 lat pracy w COIE

Warszawa_ wręczenie certyfikatu

Warszawa – wręczenie dyplomów za 20 lat pracy.