Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Inwestycja za 130 milionów złotych. NEC Nysa do przebudowy.

Nysa dzięki modernizacji miejskiej elektrociepłowni dołączy  do grupy kilkuset miast czepiących wzorce z Europy Zachodniej, gdzie prowadzi się działalność produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o paliwa alternatywne (tzw. RDF).
wtec logoPrzebudowa instalacji w Nysie potrwa ok. 30 miesięcy. Wykonawcą zadania będzie WTEC – Waste To Energy Corporation P.S.A. w ramach współpracy firm Richard Kablitz GmbH (https://www.kablitz.de/?lang=en) oraz IDRECO S.R.L (http://www.idreco.com/). Każdy z podmiotów posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji na polu energetyki, instalacji przemysłowych, cieplnych co daje gwarancję poprawności wykonania i funkcjonowania instalacji.  Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Po modernizacji spalarnia będzie ma zużywać ok. 15 tys. ton śmieciowego paliwa rocznie.  Inwestycja otrzymała wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 Kilka słów o tym, czym jest RDF – (Refuse Derived Fuel). RDF czyli paliwo alterantywne, jest określeniem stosowanym w odniesieniu do materiałów o dużej wartości opałowej (zwykle około 18 megadżuli na kilogram masy), które uzyskuje się z odpadów.  Odpadami są m.in. papier, szmaty, drewno, tworzywa sztuczne.
Więcej o inwestycji na stronie NEC Nysa : https://necnysa.eu/
Wizualizacja zakładu NEC po modernizacji

Wizualizacja zakładu NEC po modernizacji

NEC Nysa

Źródła: Nysa.info, odpady.net.pl, facebook, nysa.eu, necnysa.eu