Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Misja biznesowa do São Paulo w Brazylii

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) w dniach 25 – 30 listopada 2023 organizuje wielosektorową misję biznesową do São Paulo w Brazylii, dla polskich przedsiębiorstw.

Od 2016 r. jest już tradycją Izby organizowanie co roku 2 misji do Brazylii (niezależnie od misji do Portugalii). Głównym celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych i szytych na miarę spotkań B2B z potencjalnymi brazylijskimi partnerami biznesowymi, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników briefem. Dotychczasowe edycje misji potwierdziły wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, a dla wielu przedsiębiorców zakończyły się nawiązaniem dobrych relacji handlowych z tym państwem.

Misja jest organizowana wspólnie z FecomercioSP, największą federacją handlu i usług w Brazylii, której członkowie reprezentują ok. 10% PKB kraju. Lokalne wsparcie ze strony instytucji ściśle związanej z biznesem oraz posiadającej uprzywilejowaną sieć kontaktów w São Paulo jest kluczowe dla najwyższej jakości Misji. Wartość dodana Misji polega na skorzystaniu z wiedzy organizatora, bogatego networkingu i wieloletniego doświadczenia, jak również szytego na miarę wsparcia logistycznego na miejscu. Izba dostarcza też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne, podatkowe, certyfikacyjne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów. Dogłębne i bezpośrednie poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych składowych przyszłego sukcesu.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kierowanie ich do Pana Wojciecha Baczyńskiego, Dyrektora Generalnego Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, tel.  696 760 925, e-mail: wb@ppcc.pl