Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Ulga podatkowa na rozwój B+R. Jak skorzystać?

Działalność innowacyjna, w tym szczególnie badawczo-rozwojowa, pełni w regionalnej gospodarce kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i inwestycyjnej. Dostęp do nowych technologii oraz innowacyjnych produktów jest obecnie jednym ze sposobów skutecznego konkurowania firm na rynku globalnym. Działalność w tej sferze jest jednak związana z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych.

Spotkanie na które zapraszamy przedsiębiorców, zorganizowane będzie w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu i ma za zadanie poszerzyć wiedzę na temat źródeł finansowania sektora B+R, a szczegółowy plan wystąpień obejmuje:

  • Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz ulgi podatkowe na rozwój – Maciej Chlewicki – KPMG w Polsce
  • Oferta współpracy Uniwersytetu Opolskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych -dr.inż. Iwona Pisz – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego
  • Wsparcie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla przedsiębiorców oraz fundusze europejskie 2021-2027 dla województwa opolskiego – Michał Wojczyszyn – Z-ca Dyrektora OCRG.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 15.05.2023r. na adres: invest@ocrg.opolskie.pl.