Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Grunt na Medal 2023

grunt

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczyna dziesiątą jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu “Grunt na medal” 2023. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Nagrodą w konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym. Do udziału w konkursie zapraszamy starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin.

Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2023 upływa 14 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Do konkursu dopuszczone będą oferty opublikowane na bazie ofert PAIH – baza.paih.gov.pl. Przed wysłaniem zgłoszenia należy się upewnić, że oferta jest widoczna dla potencjalnych inwestorów i aktualna.

Wybór lokalizacji pod inwestycję to jeden z kluczowych elementów procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiększa szansę, że to właśnie w Polsce ulokowane zostaną kolejne strategiczne projekty.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i jego załącznikami.

Regulamin Konkursu GnM 2023

Zał.1 Paramerty terenu

Zał.2 Klauzula informacyjna

Zał.3 Formularz zgłoszeniowy

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6 Lista kontaktowa

Zał.7 Zasady prezentacji oferty gminy