Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

X edycja konkursu „Grunt na medal”

gnm2023

Informujemy, iż Polska Agencja Inwestycji i Handlu  zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Pragniemy Państwa poinformować, że główny cel konkursu, którym jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w każdym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie ulega zmianie. Zachowane zostają również zasady zgłaszania i opisu terenów inwestycyjnych biorących udział w konkursie.

Istotną zmianą, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych (dalej: GOI) na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://www.paih.gov.pl/20220823/grunt_na_medal_2023

X edycja ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL” rozpocznie się 1 marca 2023 roku.