Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Program mentoringu biznesowego – nabór

Dziewięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

W ramach programu odbędzie się minimum po pięć spotkań mentora z mentee, szkolenia i warsztaty integracyjne dla młodych przedsiębiorców prowadzonych przez ekspertów, kierowane do nich doradztwo prawne, networking, spotkania służące wymianie doświadczeń podopiecznych projektu oraz spotkania konsultacyjne dla mentorów. Pomysłodawcą Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego jest Loża Opolska BCC, a wspierają go Opolska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza „Śląsk” oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki koordynuje projekt i pełni rolę organizatora.  W załączeniu przesyłam regulamin programu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Będę wdzięczna za udostępnienie niniejszej wiadomości zainteresowanym przedsiębiorcom. Na stronie FB Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki znajduje się post zachęcający do udziału w programie, zapraszam do udostępnienia.
Zgłoszenia zainteresowanych młodych przedsiębiorców przyjmujemy do dnia 25 marca br. mailowo na adres: invest@ocrg.opolskie.pl .

Udział w programie jest bezpłatny.