Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zostało ocenione najwyżej w kraju!

Województwo opolskie ma najlepszy w kraju zespół ds. obsługi inwestora – uznała po raz kolejny Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Oceniano m.in. przeszkolenie pracowników Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera z OCRG, bazę ofert, materiały promocyjne, liczbę obsługiwanych wizyt inwestorów czy współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i samorządami.

Na najwyższym podium w kraju Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), działające w ramach podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), znalazło się ex aequo z centrami odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów z woj. kujawsko-pomorskiego i śląskiego.

Arkusz oceny, na podstawie którego specjalna komisja certyfikacyjna Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) opiniowała i punktowała opolskie COIE tym razem, zawierał kilka pakietów pytań. Wśród nich były pytania np. o zaplecze techniczne i organizacyjne (np. dostęp do samochodu podczas wizyt inwestorów); przygotowanie do obsługi inwestora (znajomość języków wśród pracowników COIE, ich przeszkolenie, liczbę wprowadzonych w ostatnich latach do baz PAIH lub aktualizowanych ofert inwestycyjnych; o materiały promujące region i jego ofertę inwestycyjną czy o szkolenia samorządów z zakresu obsługi inwestorów.

PAIH w ramach oceny pytał też pracowników COIE z OCRG o współpracę z samorządami, tempo aktualizacji ofert inwestycyjnych, współpracę z instytucjami otoczenia biznesu (np. izbami gospodarczymi, uczelniami, instytucjami naukowymi), liczbę obsługiwanych przez COIE zapytań inwestorów z lat 2017-2020, liczbę obsłużonych wizyt inwestorów i liczbę projektów zakończonych sukcesem w tym czasie.

File