Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Grunt na medal 2021

Sam Medal Pl

Wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje – to najważniejszy cel konkursu „Grunt na medal 2021”. Właśnie rusza jego dziewiąta emisja!

Konkurs organizują co dwa lata Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) działającym w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Do 9 kwietnia br. starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin mogą zgłaszać do opolskiego COIE tereny – zarówno gminne, jak i prywatne – które ich zdaniem spełniają kryteria i zasługują na miano „Gruntu na Medal 2021”. Zgłoszenie jest ważne pod warunkiem złożenia pełnej dokumentacji w formie skanu (PDF) oraz w wersji oryginalnej (z podpisami i pieczęciami osób zgłaszających) przesłanej do biura OCRG – z dopiskiem „Grunt na Medal 2021”.

Zgłaszane działki muszą być objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie może być mniejsza, niż 2 hektary.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH oraz Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera lokalizacji potencjalnym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto zwycięzcy Konkursu będą mogli prezentować logo „Grunt na medal 2021” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zapytania oraz zgłoszenia terenów inwestycyjnych z województwa opolskiego prosimy kierować do Pana Piotra Regeńczuka (tel.: 77/ 40 33 648; 533314428), email: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl lub invest@ocrg.opolskie.pl.)

Przed zgłoszeniem proszę o zapoznanie się z załącznikami, wypełnienie i przesłanie kompletnych zgłoszeń.

Aneks do regulaminu konkursy – nowa data zgłaszania: Aneks nr 1 do regulaminu konkursu Grunt na Medal 2021

Regulamin Konkursu Grunt na Medal 2021 vp

LOGO_POZIOM_PL_brak_tla+czarne_liternictwo-3-1

Zał.1_Parametry terenu inwestycyjnego

Zał.2_Klauzula informacyjna

Zał.3_Formularz zgloszeniowy_v.15.02.2021_IOD

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.7_Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu

Zał.3_Formularz zgloszeniowy_do wypełnienia przez JST