Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Stacja elektroenergetyczna za 100 mln zł w Nysie

Budowa nowej stacji elektroenergetycznej w Regulicach pod Nysą rozpocznie się w 2021 roku, a zakończenie budowy planowe jest na rok 20Logo Top22. Będzie to element budowy systemu zasilania terenów inwestycyjnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanych w gminie Nysa między miejscowościami Radzikowice-Goświnowice. Stacja będzie odpowiadać na potrzeby zasilenia innej nowej stacji w Radzikowicach, odpowiadającej za zasilenie podmiotów inwestujących w Strefie (Umicore, Zakład Betoniarski, Caffedelmondo).

Przy okazji tej inwestycji zmodernizowana zostanie linia 220 kV Groszowice – Ząbkowice, na której powstanie wpięcie. Sama stacja będzie składała się napowietrznych rozdzielni 220 kV – 11 pól; napowietrznych rozdzielni 110 kV – 21 pól oraz wielu innych urządzeń, dróg dojazdowych itd.

Wszyscy liczymy, że dzięki zwiększeniu dostępności wolnych mocy energetycznych uda się znaleźć nowe podmioty zainteresowane inwestycją w Nysie.

Więcej na temat stacji na stronie internetowej: https://stacjanysa.pse.pl/ 

Stacja 1