Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Technika Recycling inwestuje w Kędzierzynie-Koźlu

Firma Technika Recykling z Gliwic kupiła od Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. prawie jeden hektar gruntu objetego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Na działce ma powstać zakład zajmujący recyklingiem czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. Technologia została opracowana przez naukowców z gliwickiego Instytutu Metali Nieżelaznych. Orientacyjna wielkość inwestycji to 11 mln złotych, a zatrudnienie około 20 osób. Uruchomienie produkcji planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

PTH Technika sp. z o.o. zajmowała się wcześnie działalnością handlową, wydawniczą oraz tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla urzędów stanu cywilnego w całym kraju. W późniejszym okresie obszar działalności powiększył się o przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. Z dniem 1 lipca 2009 r. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa zajmująca się wyłącznie działalnością informatyczną, która pod firmą Technika IT S.A. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. W roku 2014 PTH Technika sp. z o.o. otrzymała dotację z PARP w ramach Dużego Bonu na opracowanie nowej technologii recyklingu. W lutym 2016 r. została założona nowa spółka Technika Recykling sp. z o.o. do realizacji projektu technologicznego, która rok później uzyskała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji.

Jest to drugi podmiot który zakupił działkę w obszarze Pola Południowego, pierwszą firmą była Energoash.