Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Soflab Technology startuje w Nysie

Soflab Technology to firma o zasięgu ogólnopolskim specjalizująca się w testowaniu programów komputerowych. Firma podjęła decyzję o otwarciu oddział w Nysie. Soflab zamierza zainstalować firmę w nyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości celem utworzenia laboratorium do testowania przydatności programów komputerowych. Na początek zatrudnienie ma znaleźć pracę do 10 informatyków. Wg. inwestora Nysa ma potencjał i należy dać szansę by absolwenci informatyki nie musieli wyjeżdżać do dużych ośrodków, ale żyli, mieszkali i pracowali w Nysie, mając styczność z klientem na całym świecie.
Przedstawiciel inwestora podkreśla, iż wybór lokalizacji do zasługa przyjaznego podejścia władz miejskich i władz PWSZ w Nysie.  Pierwszą, wstępną rekrutacją pracowników, był turniej informatyczny „Hackaton” przeprowadzony przez PWSZ.