Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Środki UE 2014-2020

Możliwość uzyskania dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój : https://www.poir.gov.pl/

Programie Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/