Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Dla inwestora

W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, posiadające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych (hale, magazyny, obiekty, tereny) w regionie, pomagające wszystkim firmom i osobom, które chciałyby w województwie opolskim zainwestować.  W ramach proponowanego wsparcia inwestycyjnego inwestorzy mogą skorzystać np. z ulgi w podatku od nieruchomości, dofinansowania szkolenia pracowników, a także zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. Tego typu zwolnienia oferowane są przez dwie strefy działające na terenie województwa opolskiego : Wałbrzyską  i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W przypadku większych inwestycji lub inwestycji o zakresie badawczo rozwojowym firmy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach np. grantu Rządu RP.