Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Kolejna instytucja dołączyła do porozumienia IOB

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu dołączył do porozumienia opolskich instytucji otoczenia biznesu. Wspólnie na rzecz przedsiębiorców działa w nim już sześć jednostek, organizacji i izb, do których należy w sumie ponad dwa tysiące firm z woj. opolskiego.

iob1

Wśród obszarów wspólnych działań wskazane zostały m.in. tworzenie palety usług na rzecz firm z województwa opolskiego; wspieranie rozwoju przedsiębiorstw m.in. w obszarze innowacji i promocji nowoczesnych technologii, eksportu, wykorzystania środków unijnych, optymalizacji procesów produkcyjnych, rozwoju zasobów ludzkich, sieciowania i tworzenia powiązań kooperacyjnych, wzajemne informowanie o trendach, tendencjach i oczekiwaniach przedsiębiorców zrzeszonych lub skupionych przez sygnatariuszy oraz wspólną ocenę efektywności podejmowanych działań i formułowanie rekomendacji na przyszłość.

– W praktyce zapisy tego porozumienia przekładają się na regularne spotkania, organizowane raz na kwartał, podczas których wymieniamy się informacjami o bieżących potrzebach i problemach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, ustalamy zakres współpracy, a także planujemy wspólne działania i omawiamy te indywidualnie zaplanowane przez izby – wyjaśnia dyrektor OCRG Tomasz Hanzel. – Każda ze zrzeszonych w porozumieniu organizacji realizuje bowiem własną ofertę dla swoich członków. Nasz bieżący kontakt w ramach porozumienia pozwala ustalać ich terminy czy tematy tak, by nie kolidowały, ale też czerpać z dobrych praktyk, urozmaicać i wzajemnie inspirować.