Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Lean w czasach kryzysu – TWI

Zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym tematyki „TWI – efektywne wzmacnianie kluczowych obszarów działalności firmy i prowadzenia instruktaży cz.1.” Spotkanie dotyczy bardzo ważnego w obecnej sytuacji sposobu standaryzacji pracy i rozwoju umiejętności liderskich, czyli TWI. Celem programu TWI jest szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać lub utrzymać wzrost produktywności i jakości.

Szkolenie odbędzie się w dn. 29.04.2020 r. w godz. 8:30 – 12:50

Szczegóły dotyczące planowanego szkolenia znajdują się w załączonej agendzie.

Spotkanie jest bezpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona, dlatego możemy przyjmować jedynie zgłoszenia od dwóch osób z każdej firmy. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji, logowania do webinaru lub zgłoszeń można uzyskać drogą mailową pod adresem: m.dudek@ocrg.opolskie.pl

Agenda spotkania zdalnego Be Lean – 29.04.2020 TWI cz.1