Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Dragons Den w Opolu – III edycja

Głównym celem Programu Mentoringu Biznesowego organizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, do małych i średnich firm. W pierwszej edycji projektu brało udział 6 mentorów i 11 ich podopiecznych, w drugiej – ośmiu mentorów i 9 mentee. Uczestnicy programu nie ponoszą w nim żadnych kosztów, a mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Jak zapisano w regulaminie programu: „ich jedyną korzyścią jest nawiązanie niepowtarzalnej i inspirującej relacji”. W tegorocznym przesłuchaniu udział wzięło 13 osób. Tym którzy pojawili się na przesłuchaniach podkreślali, że szczególnie zależy im na poradach. To wiedza, której nie można zdobyć w podręcznikach. O dalszych postępach projektu będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony www.ocrg.opolskie.pl oraz profil na Facebook`u.