Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Brökelmann Polska inwestuje w Opolu

Początkiem roku 2019 firma Brökelmann Polska (wchodząca w skład koncernu Knauf Interfer) zakupiła w Opolu teren inwestycyjny o powierzchni ponad 6 ha. Na terenie powstanie zakład produkcji części z aluminium dla motoryzacji. Docelowe nakłady inwestycyjne mogą sięgnąć nawet 80 milionów złotych, a zatrudnienie znajdzie ponad 80 pracowników.

Od samego początku w przebieg procesu inwestycyjnego zaangażowane było Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

(dodatkowe informacje: www.nto.pl)