Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Explomet – wybuchowe super materiały

Firma Explomet stworzyła już materiał, który wykazuje doskonałe właściwości ochronne przy hiperprędkościach w kosmosie. Dzięki ostatniej unijnej dotacji na badania i inwestycję w zaplecze badawczo-rozwojowe tworzyć będzie jeszcze lepsze materiały dla przemysłu chemicznego czy energetycznego.

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. J. działa w Opolu, w Parku Przemysłowym Metalchem. Początki sięgają roku 1990 roku stworzona przez Zygmunta Szulca i Aleksandra Gałkę, a firma specjalizuje się w technologii wybuchowego platerowania metali (kilka różnych materiałów za jednym strzałem). Rozbudowa o nową część zakładu możliwa była dzięki projektowi realizowanemu w ramach naboru na innowacje z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020. Explomet jest jedyną taką firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Konkuruje głównie z przedsiębiorstwami z USA, Japonii, Rosji, a w ostatnich latach także z Chin.

W nowych obiekcie działać będzie m.in. stanowisko doświadczalne spawania blach nakładanych z oryginalnym systemem zaciskowym, jak również specjalizowane i prototypowe stanowisko do wykonywania cięcia metalowych materiałów kompozytowych technologią hybrydową łączącą możliwości cięcia plazmą z techniką cięcia strumieniowo – ściernego (wodą). W kolejnych 2 latach w ramach odrębnego projektu zbudowane zostanie doświadczalne stanowisko  służące badaniu możliwości mechanicznej i plastycznej przeróbki kompozytów metalicznych.

Uroczyste otwarcie tego obiektu, które było jednocześnie zamknięciem fazy badawczo – rozwojowej projektu. Ogólna wartość całego projektu wyniosła blisko 11 mln zł, a unijne dofinansowanie – nieco ponad 6 mln zł. – Jeśli chodzi o jego docelowe i pełne funkcjonowanie, to z pewnością obiekt będzie jeszcze przez nas w kolejnych latach doposażany. Ale to, co założyliśmy w projekcie, zostało zrealizowane – wyjaśniają Aleksander Gałka i Zygmunt Szulc.

Więcej o firmie i technologii na stronie: https://www.explomet.pl/