Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

„Grunt na medal 2018” dla Strzelec Opolskich

Strzelce Opolskie mają „Grunt na medal”

Grunt na medal 2018

Taki tytuł VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2018 za niespełna 6-hektarowy teren przy ul. Dziewkowickiej w Strzelcach Opolskich odebrali dziś w Warszawie przedstawiciele tej gminy. Tym samym teren ten zyskał miano jednego z 16 najatrakcyjniejszych w całej Polsce.

– Bardzo się cieszymy z tej nagrody – nie kryje burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. – Wcześniej wyróżniano już teren przy ul. Ciepłowniczej, tym razem nagrodę przyznano nam za grunt przy ul. Dziewkowickiej. To kilkuhektarowa, doskonale zlokalizowana działka. Inwestorzy już o nią pytają. Mamy nadzieję, że rozmowy przyniosą wkrótce pierwsze informacje o firmach, które zdecydują się ulokować tu swój kapitał.

Burmistrz podkreśla, że dodatkowym atutem tego gruntu jest fakt usytuowania go tuż przy torach i stacji kolejowej, co umożliwi działalność ewentualnej bocznicy. – Cieszymy się, że po raz kolejny dostrzeżono działania gminy na rzecz stworzenia jak najlepszych warunków dla biznesu i doceniono doskonale przygotowane tereny – podkreśla.

Konkursu „Grunt na medal” organizują co dwa lata Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) działającym w ramach podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). W finale tegorocznej, ósmej już jego edycji, znalazło się łącznie osiem terenów z siedmiu opolskich gmin: Strzelec Opolskich, Nysy, Gogolina, Opola, Olesna, Krapkowic i Prudnika. Strzelecki grunt doceniono m.in. za dostęp do dobrej jakości dróg publicznych, dobrej infrastruktury technicznej (np. woda, prąd, kanalizacja, gaz), bocznicy kolejowej oraz za dobre przygotowanie gminy do przyjęcia i obsługi inwestorów.

– Już sam udział w tym konkursie to duża promocja dla wszystkich terenów, które znajdują się w finałowym zestawieniu. Bez wątpienia te właśnie grunty Polska Agencja Inwestycji i Handlu szczególnie poleca później w relacjach z potencjalnymi inwestorami – mówi dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono, który wraz przedstawicielami opolskiego Centrum Obsługi Inwestora brał udział w gali wręczenia nagród konkursu. – A o tym, że wygrana w nim przekłada się na efekt, najlepiej świadczy fakt, że sześćdziesiąt procent terenów nagrodzonych w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu tytułem „Gruntu na medal” ma już właścicieli.

– W naszym regionie wcześniej tytuł „Grunt na medal” zdobywały też m.in. działki w Skarbimierzu, Gogolinie, Ujeździe czy Lewinie Brzeskim, gdzie mamy już inwestycje – dopowiada Piotr Regeńczuk, p.o. kierownika COIE działającego w OCRG.

Nie do przecenienia, zdaniem przedstawicieli OCRG, jest także rozwijana poprzez udział w konkursie współpraca samorządów, centrów obsługi inwestora i PAIH.

Tereny do konkursu „Grunt na medal” 2018 – zarówno gminne, jak i prywatne – mogli zgłaszać do opolskiego COIE działającego przy OCRG starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin. Zgłaszane działki musiały być objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie mogła być mniejsza, niż 2 hektary.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH oraz Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera lokalizacji potencjalnym inwestorom, a także promowane będą na forum międzynarodowym. Ponadto zwycięzcy konkursu mogą prezentować logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.