Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Zakupy grupowe prądu – kolejna grupa w 2018

W związku z aktualną sytuacją na rynku energii informujemy, że przedsiębiorstwa  współpracujące z OCRG, wiosną tego roku wybrały wrocławską firmę INNPACT jako kompetentnego partnera  w sprawach energii elektrycznej i gazu. W ramach tej współpracy w czerwcu organizowana była grupa zakupowa energii i gazu. Kolejna grupa zakupowa będzie negocjować ceny energii na przełomie września i października, tak by na ile to będzie możliwe, zminimalizować skutki wzrostów cen. Firmy zainteresowane uczestniczeniem w tej grupie proszone są o kontakt z Panem Pawłem Durkiewiczem z INNPACT-u (+48 504 293 815 p.durkiewicz@innpact.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018.

 

Otrzymacie Państwo ofertę współpracy i propozycję kolejnych kroków. W ramach proponowanej usługi INNPACT dodatkowo proponuje optymalizację kosztów dystrybucji, a także skorzystanie z ulg wynikających z ustawy OZE i o podatku akcyzowym.

By przyspieszyć proces od strony formalnej, w zgłoszeniu dobrze będzie podać: ilość punktów poboru energii, roczne zapotrzebowanie oraz taryfy a także nazwę dotychczasowego sprzedawcy.