Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Konkurs „Grunt na medal”. Edycja 2018

Wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje – to najważniejszy cel konkursu „Grunt na medal”. Właśnie rusza jego ósma emisja!

Konkurs organizują co dwa lata Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) działającym w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Do 4 czerwca starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin mogą zgłaszać do opolskiego COIE tereny – zarówno gminne, jak i prywatne – które ich zdaniem spełniają kryteria i zasługują na miano „Gruntu na Medal”.

Zgłaszane działki muszą być objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie może być mniejsza, niż 2 hektary.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH oraz Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera lokalizacji potencjalnym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto zwycięzcy Konkursu będą mogli prezentować logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zapytania oraz zgłoszenia terenów inwestycyjnych z województwa opolskiego prosimy kierować do Pana Piotra Regeńczuka (tel.: 77/ 40 33 648, email: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl lub invest@ocrg.opolskie.pl.)

Przykłady zagospodarowania terenów inwestycyjnych  będących laureatami konkursu „Grunt na Medal”:

Skarbimierz

Skarbimierz

Skarbimierz

Opole

Opole

Strzelce Opolskie