Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Opolskie w TOP 10 Małych Europejskich Regionów Przyszłości

Województwo opolskie znalazło się na 8 miejscu w rankingu Małych Europejskich Regionów Przyszłości 2018/2019 przygotowanym i opublikowanym przez prestiżowy, należący do Financial Times fDi Magazine.

Opolszczyzna znalazła się w dziesiątce najlepszych europejskich regionów liczących do 1,5 mln mieszkańców w kategorii Strategii BIZ, czyli strategii promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (fDi’s Small European Regions of the Future 2018/19 – FDI Strategy). – To wyróżnienie nie tylko jest dowodem uznania dla sposobu promowania oferty naszego regionu i proponowanej przez nas obsługi inwestorów, ale też z pewnością promuje województwo. Przecież znaleźliśmy się w czołówce europejskich miast i regionów – mówi marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła.

Ranking przygotował należący do Financial Times portal fDi (Foreign Direct Investment) Magazine, a nasz region zgłosiło do niego, wypełniając specjalną ankietę, działające w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. – Uznaliśmy, że mamy się czym pochwalić jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów i opiekę poinwestycyjną, jaką oferujemy. Dlatego wysłaliśmy to zgłoszenie. Ósme miejsce bardzo nas cieszy – mówi kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy OCRG dr Iwona Święch – Olender.

Aby utworzyć listę wyróżnionych Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2018/19 fDi zebrał dane za pomocą specjalistycznych internetowych narzędzi: fDi Benchmark oraz fDi Markets oraz dane z innych źródeł. Zebrano je dla 489 lokalizacji w Europie (w tym 301 miast oraz 150 regionów) w pięciu głównych kategoriach: potencjał ekonomiczny, środowisko pracy, efektywność kosztowa, infrastruktura i przyjazne biznesowi otoczenie. Zebrano też ankiety w kategorii: Strategii BIZ, w której złożonych zostało 146 wniosków. Uwzględniono w nich szczegółowe informacje nt. strategii promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które następnie zostały ocenione przez zespół oceniający fDi. Tu właśnie wysoko uplasowało się Opolskie.

– Punktowana w tym zestawieniu była m.in. oferta województwa opolskiego dotycząca wsparcia dla biznesu i oferta regionu dla firm planujących inwestycje i rozwój. W tym paleta oferowanych spotkań i szkoleń. Pochwaliliśmy się m.in. istnieniem Klubu 150; realizowaną przez nas od lat inicjatywą zakupów grupowych dla firm; organizacją spotkań w ramach Klubu HR; cyklem spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania oraz innych tematycznych i integrujących biznes spotkań – wylicza Piotr Regeńczuk z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy OCRG.

W ankiecie dotyczącej woj. opolskiego opisane zostało także wsparcie dotyczące udziału firm i instytucji otoczenia biznesu w targach; współpraca ze szkołami, centrami kształcenia, szkołami wyższymi (projekty szkolnictwa zawodowego); dofinansowanie z puli regionalnych pieniędzy unijnych do powstania oraz istnienie instytucji takiej, jak Park Naukowo-Technologiczny. – Oceniana była również kooperacja między instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, władzami centralnymi czy firmami – mówi dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Atutem Opolszczyzny okazało się też stawianie na wsparcie długofalowe związane ze zdobywaniem rynków zbytu – np. fakt organizacji w regionie imprez zewnętrznych, takich jak np. Automotive CEE Day w Opolu; regularne wyjazdy na targi w Lipsku i Hanowerze, gdzie promowane są firmy z regionu; uczestnictwo w spotkaniach biznesowych oraz promowanie regionu jako miejsca dobrego dla inwestycji. Kolejnym – wsparcie lokalnie działających firm na rynkach międzynarodowych poprzez usługi pro-eksport oraz stałe podawanie informacje o środkach z UE dla firm inwestujących i rozwijających się.

W ogólnym rankingu fDi oceniany był potencjał gospodarczy, w tym np. stopa bezrobocia, populacja, inflacja, PKB na mieszkańca czy średnia roczna stopa wzrostu, a także liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w okresie od października 2012 r. do września 2017 r.). Oceniano w nim również kapitał ludzki oraz jakość życia.

fDi Intelligence należy do Financial Times. Zajmuje się m.in. analizowaniem i przewidywaniem tego, gdzie długoterminowo w Europie i na świecie będzie się opłacało lub już opłaca się inwestować.Początek formularza W tegorocznym TOP 25 ogólnego zestawienia europejskich miast przyszłości na 11 miejscu znalazła się Warszawa (pierwsze trzy miejsca zajęły Londyn, Dublin i Paryż). Natomiast w TOP 25 europejskich regionów przyszłości – region paryski, Dublin i Nadrenia Północna-Westfalia. W TOP 10 wschodnioeuropejskich regionów znalazły się woj. mazowieckie i Dolny Śląsk. – woj. mazowieckie i Dolny Śląsk W rankingu, w którym Opolszczyzna znalazła się na 8 miejscu, pierwszą pozycję zajęły tzw. Wielkie Helsinki (Finlandia), drugi był Region Eindhoven, a trzeci Region Niš w Serbii. W TOP 8 regionów dużych (powyżej 4 mln mieszkańców) na pierwszym miejscu znalazła się Katalonia, a w TOP 10 regionów średnich (między 1,5 a 4 mln mieszkańców) – pierwszy był region tzw. Wielkiej Kopenhagi.