Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Cementownia Odra buduje zakład w Nysie

Symboliczną łopatę pod budowę węzła betoniarskiego wbito w poniedziałek w Radzikowicach. Firma ulokowała się w podstrefie ekonomicznej, mimo że nie korzysta z ulg.
Nowy, stacjonarny węzeł betoniarski Betoniarni Odra ma zostać uruchomiony na początku przyszłego roku. W poniedziałek wbito symboliczną łopatę pod jego budowę na terenie strefy ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą. Betoniarnia będzie mogła produkować 60 kubików mieszanek na godzinę, a rocznie – około 80 tys. kubików. Dotychczas Betoniarnie Odra miały na terenie powiatu gminy zakład w Konradowej, przy obwodnicy, o zdolnościach produkcyjnych ponad 30 tys. kubików na godzinę. Pozwolenie na jego działalność spółka ma do końca br.
– Zdecydowaliśmy się na budowę stacjonarnego węzła, ponieważ liczymy, że po skomunikowaniu terenów inwestycyjnych w Radzikowicach (obok przebiega obwodnica Nysy – red.) pojawią się na nich inwestorzy, którzy będą potrzebowali betonu do budowy swoich zakładów – mówi Marek Mucha, kierownik Zakładu Produkcji Mieszanek Betonowych Betoniarni Odra. – A i przecież w samej Nysie też prowadzi się sporo inwestycji. Zatrudnienie w nowym węźle znajdzie około 6-10 osób. Spółka Betoniarnie Odra to spółka córka Cementowni Odra, zarejestrowana w 2014 r. Dotychczas uruchomiła węzeł betoniarski w Opolu (na terenie nieużytkowanej części kopalni kamienia wapiennego) i mobilny pod Nysą. W sumie zatrudnia kilkanaście osób. Prezesem zarządu spółki córki jest Wojciech Bieda. Produkuje różne rodzaje betonu (m.in. drogowe, mostowe, architektoniczne, hydrotechniczne i wodoszczelne, ale także farmbeton – dla rolnictwa), zaprawy i podsypki.
Źródło: nto.pl