+48 77 40 33 645 - 648
×

Zaawansowana opieka poinwestycyjna

klub-150

Klub 150 to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla opolskiej gospodarki. Wsparciem działań około inwestycyjnych i gospodarczych jest inicjatywa skupiająca wszystkie instytucje związane z procesem inwestycyjnym.

Inicjatywy mają na celu stworzenie idealnych warunków do funkcjonowania firm w regionie oraz umożliwienie wdrożenia mechanizmu elastycznego reagowania na najważniejsze potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Do podejmowanych działań należy wymianę spostrzeżeń i doświadczeń umożliwiających zdiagnozowanie konkretnych potrzeb. Wśród flagowych inicjatyw realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw (nie tylko skupionych w Klubie) są Międzynarodowe Akademie Zarządzania, promocja tematyki Lean Management, Zakupy grupowe energii elektrycznej, Design Thinking, współpraca szkolnictwa zawodowego z zakładami pracy, mentoring biznesowym, wyjazdy studyjne, turniej piłkarski firm, spotkania benchmarkingowe i wiele innych. Spotkania dyrektorów w ramach Klubu HR poszukiwane są systemowe rozwiązania prowadzące do rozwoju firm, a także ułatwienia dla firm planujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego.

Partnerami Klubu 150 są Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park.